Ekspozīcijas scenārijs: latviešu

Latviešu valodas iedarbības scenāriji (PDF)

Borskābe, dinātrija tetraborāts, borsksīds, dinātrija oktaborāts, kālija borāti, nātrija metaborāti, nātrija pentabora
E-1: Vides scenārijs borātu importēšanai, ražošanai, attīrīšanai un iepakošanai
E-2: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražota cita viela
E-3: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražoti dibora trioksīdu saturoši katalizatori
E-4: Vides scenārijs borātu vispārējai samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu preparātus
E-5: Vides scenārijs borātu samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu mazgāšanas līdzekļus
E-6: Vides scenārijs borātu samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu krāsas un pārklājumus
E-7: Vides scenārijs borātu samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu līmes
E-8: Vides scenārijs borātu vispārējai formulēšanai materiālos
E-9: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tie tiek izmantoti kā apstrādes palīgvielas procesos un produktos
E-10: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, lai veiktu autopasārmināšanu
E-11: Vides scenārijs borātu vispārējai rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā borāti tiek iekļauti matricā vai uz tās
E-12: Vides scenārijs tādu līmju rūpnieciskai lietošanai, kas satur borātus saturošus savienojumus
E-13: Vides scenārijs tādu krāsu un pārklājumu rūpnieciskai lietošanai, kas satur borātus saturošus savienojumus
E-14: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai stikla vates ražošanas procesā
E-15: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai ražošanas procesā, kurā ražo stiklu ar lielu sārma saturu
E-16: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai stikla ar mazu sārma saturu ražošanas procesā
E-17: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai frites ražošanas procesā
E-18: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai slēgtās sistēmās
E-19: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja notiek izvadīšana ūdenī
E-20: Vides scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja nenotiek izvadīšana ūdenī
E-21: Vides scenārijs izstrādājumu vispārējai rūpnieciskai apstrādei ar vāji abrazīvām metodēm
E-22: Vides scenārijs borātu vispārējai lietošanai laboratorijās, tos lietojot kā reaģentus analīžu veikšanai
E-23: Vides scenārijs borātu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās, ja notiek 100 % izvadīšana ūdenī
E-24: Vides scenārijs borātus saturošu mēslošanas līdzekļu lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-25: Vides scenārijs borātus saturošu krāsu un pārklājumu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-26: Vides scenārijs celulozes izolācijas materiālu vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-27: Vides scenārijs borātus saturošu izstrādājumu, no kuriem izdalās maz vielas, vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-28: Vides scenārijs borātus saturošu izstrādājumu, no kuriem izdalās daudz vielas, vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
HH-1: Arodscenārijs peldbaseinu tablešu profesionālai lietošanai
HH-2: Arodscenārijs vispārējām ar ražošanu saistītām darbībām – slēgti procesi un galvenokārt slēgti procesi pie augstām temperatūrām
HH-3: Arodscenārijs borātu attīrīšanai un pārstrādei
HH-4: Arodscenārijs audumu mazgāšanas līdzekļu lietošanai rūpnieciskos vai profesionālos apstākļos
HH-5: Arodscenārijs mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai, lietojot šķidrus boru saturošus mēslošanas līdzekļus
HH-6: Arodscenārijs līmju rūpnieciskai lietošanai
HH-7: Arodscenārijs maisu (25-50 kg) izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-8: Arodscenārijs lielgabarīta maisu (750-1500 kg) izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-9: Arodscenārijs koncentrētu metāla apstrādes šķīdumu atšķaidīšanai ar ūdeni
HH-10: Arodscenārijs boru saturoša granulēta mēslojuma pārvietošanai
HH-11: Arodscenārijs krāsu un pārklājumu rūpnieciskai lietošanai
HH-12: Arodscenārijs tīrīšanas līdzekļu šķīdumu lietošanai rūpnieciskos vai profesionālos apstākļos
HH-13: Arodscenārijs ugunsizturīgu maisījumu pagatavošanai un pielietošanai
HH-14: Arodscenārijs autocisternu piepildīšanai
HH-15: Arodscenārijs borātu izkraušanai no kuģiem
HH-16: Arodscenārijs slēgtam produktam pie apkārtējās vides temperatūras
HH-17: Arodscenārijs apstrādes vannu sagatavošanai, kas paredzētas galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un cita veida virsmu apstrādēm
HH-18: Arodscenārijs vielas vai produktu pārvietošana no/uz rezervuāriem/lieliem konteineriem šim nolūkam paredzētās telpās
HH-19: Arodscenārijs iepakošanai maisos (25-50 kg)
HH-20: Arodscenārijs iepakošanai lielgabarīta maisos
HH-21: Arodscenārijs vispārējām apkalpošanas darbībām
HH-22: Arodscenārijs vielas pārvietošanai mazos konteineros
HH-23: Arodscenārijs boru saturoša šķidra lapu apstrādes mēslojuma pārvietošanai
HH-24: Arodscenārijs kušņu pastas rūpnieciskai lietošanai pie lodēšanas vai metināšanas stieņu pārklāšanas
HH-25: Arodscenārijs krāsu un pārklājumu profesionālai lietošanai
HH-26: Arodscenārijs līmju profesionālai lietošanai
HH-27: Arodscenārijs boru saturoša granulēta mēslojuma iestrādāšanai
HH-28: Arodscenārijs boru saturoša šķidra mēslojuma pielietošanai
HH-29: Arodscenārijs galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un metāla izstrādājumu cita veida virsmas apstrādei
HH-30: Arodscenārijs attīstītāja un fiksāžas šķīdumu lietošanai fotoapstrādes vajadzībām
HH-31: Arodscenārijs borātus saturošu pulveru sablīvēšanai un tabletēšanai
HH-32: Arodscenārijs darbam laboratorijā
HH-33: Arodscenārijs metāla apstrādes šķīdumu lietošanai mehāniskajā apstrādē
HH-34: Arodscenārijs ieeļļošanai pie lielas enerģijas iedarbības
HH-35: Arodscenārijs lielu šķīdumu daudzumu pagatavošanai fotoapstrādes vajadzībām
HH-36: Arodscenārijs profesionālai celulozi saturoša izolācijas materiāla uzstādīšanai
HH-37: Arodscenārijs profesionālai apmetuma plākšņu, plākšņu un citu produktu uzstādīšanai
HH-38: Arodscenārijs rūpnieciskam drupināšanas un malšanas procesam
HH-39: Arodscenārijs abrazīvu materiālu rūpnieciskai lietošanai
HH-40: Arodscenārijs kušņu pastas rūpnieciskai/profesionālai lietošanai metināšanā/lodēšanā
HH-41: Arodscenārijs darbam noliktavā

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.