Altistumisskenaariot: suomi

Suomen kielen altistumisskenaarioita (PDF)

Boorihappo, dinatriumtetraboraatit, boorihappo, dinatriumoktaboraatti, kaliumboraatit, natriummetaboraatit, natriumpentaboraatti
E-1: Ympäristöskenaario boraattien maahantuontia, valmistusta, jalostamista ja pakkaamista varten
E-2: Ympäristöskenaario boraateille geneerisessä teollisuuskäytössä, kun niitä käytetään valmistamaan toista ainetta
E-3: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle dibooritrioksidia sisältävien katalysaattoreiden valmistuksessa
E-4: Ympäristöskenaario boraatin geneeristen seosten formuloinnille
E-5: Ympäristöskenaario boraatin formuloinnille detergentteihin
E-6: Ympäristöskenaario boraattien formuloinnille maaleihin ja pinnoitteisiin
E-7: Ympäristöskenaario boraattien formuloinnille liimoihin
E-8: Ympäristöskenaario boraattia sisältävien materiaalien formuloinnille
E-9: Ympäristöskenaario boraattien geneeriselle teollisuuskäytölle prosessoinnin apuaineena prosesseissa ja tuotteissa
E-10: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle autokaustisoinnissa
E-11: Altistumisskenaario geneeriselle teollisuuskäytölle, jossa boraatti sisällytetään matriisiin tai sen päälle
E-12: Ympäristöskenaario boraattiyhdisteitä sisältävien liimojen teollisuuskäytölle
E-13: Ympäristöskenaario boraattiyhdisteitä sisältävien maalien ja pinnoitteiden teollisuuskäytölle
E-14: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle lasivillaa valmistettaessa
E-15: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle korkea-alkaalista lasia valmistettaessa
E-16: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle matala-alkaalista lasia valmistettaessa
E-17: Ympäristöskenaario boraattien teolliselle käytölle lasisulatteita valmistettaessa
E-18: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle suljetuissa järjestelmissä
E-19: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle ydinvoimaloissa ja veteen vapautuminen
E-20: Ympäristöskenaario boraattien teollisuuskäytölle ydinvoimaloissa ilman vapautumista veteen
E-21: Ympäristöskenaario esineiden geneeriselle teolliselle jalostukselle kevythiontamenetelmillä
E-22: Ympäristöskenaario boraattien geneeriselle käytölle laboratorioiden analyyttisenä reagenttina
E-23: Ympäristöskenaario boraattien laajalle geneeriselle käytölle, jossa päästöt veteen ovat 100 %
E-24: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien lannoitteiden laajalle käytölle
E-25: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien maalien ja pinnoitteiden laajalle geneeriselle käytölle
E-26: Ympäristöskenaario geneerisessä laajassa selluloosaeristeiden käytössä
E-27: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien, matalapäästöisten esineiden geneeriselle laajalle käytölle
E-28: Ympäristöskenaario boraatteja sisältävien, suuripäästöisten esineiden geneeriselle laajalle käytölle
HH-1: Työntekijöihin vaikuttava altistumisskenaario: uima-allastablettien ammatillinen käyttö
HH-2: Työntekijäskenaario yleisille tuotantotoiminnoille – suljetut prosessit ja suureksi osaksi suljetut projektit korkeissa lämpötiloissa
HH-3: Työntekijäskenaario boraattien puhdistukselle ja jalostukselle
HH-4: Työntekijäskenaario kangaspesuaineiden teollisuus- tai ammattikäytölle
HH-5: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestelannoitteiden käytölle kastelulannoituksessa
HH-6: Työntekijäskenaario liimojen teollisuuskäytölle
HH-7: Työntekijäskenaario säkkien (25–50 kg) tyhjennykselle sekoitusastiaan
HH-8: Työntekijäskenaario suursäkkien (750–1500 kg) tyhjennykselle sekoitusastiaan
HH-9: Työntekijäaltistus metallintyöstönestekonsentraatin laimentamisessa vedellä
HH-10: Työntekijäskenaario booreja sisältävien rakeisten lannoitteiden siirtämiselle
HH-11: Työntekijäskenaario maalien ja pinnoitteiden teolliselle käytölle
HH-12: Työntekijäskenaario puhdistusliuosten teollisuus- tai ammattikäytölle
HH-13: Työntekijäskenaario tulenkestävien seosten valmistamiselle ja käytölle
HH-14: Työntekijäskenaario säiliöajoneuvojen lastaukselle
HH-15: Työntekijäskenaario boraattien purkamiselle aluksista
HH-16: Työntekijäskenaario suljetuissa järjestelmissä ja ympäristön lämpötilassa tapahtuvalle tuotannolle
HH-17: Työntekijäskenaario galvanoinnissa, pinnoituksessa ja muissa pintakäsittelyissä käytettävien kylpyliuosten valmistamiselle
HH-18: Työntekijäskenaario aineen tai valmisteen siirtämiselle säiliöihin tai säiliöistä erillistiloissa
HH-19: Työntekijäskenaario säkkeihin (25–50 kg) pakkaamiselle
HH-20: Työntekijäskenaario suursäkkeihin pakkaamiselle
HH-21: Työntekijäskenaario yleisille huoltotoimille
HH-22: Työntekijäskenaario aineiden siirtämiselle pieniin astioihin
HH-23: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestemäisten lehtilannoitteiden siirtämiselle
HH-24: Työntekijäskenaario juoksutetahnojen käytölle hitsauslankojen/juottolankojen päällystämisessä
HH-25: Työntekijäskenaario maalien ja pinnoitteiden ammattikäytölle
HH-26: Työntekijäskenaario liimojen ammattikäytölle
HH-27: Työntekijäskenaario booreja sisältävien rakeisten lannoitteiden levittämiselle
HH-28: Työntekijäskenaario booreja sisältävien nestemäisten lannoitteiden levittämiselle
HH-29: Työntekijäskenaario galvanoinnille, pinnoittamiselle ja muille metalliesineiden pintakäsittelyille
HH-30: Työntekijäskenaario kehitys- ja fiksausliuosten käytölle valokuvaussovelluksissa
HH-31: Työntekijäskenaario boraatteja sisältävien jauheiden kompaktoinnille ja tabletoinnille
HH-32: Työntekijäskenaario työskentelylle laboratoriossa
HH-33: Työntekijäskenaario metallintyöstönesteiden käytölle metalleja koneistettaessa
HH-34: Työntekijäskenaario rasvaukselle suurenergisissä olosuhteissa
HH-35: Työntekijäskenaario kantaliuosten valmistamista varten – valokuvaussovellukset
HH-36: Työntekijäskenaario selluloosaeristeiden ammattiasennukselle
HH-37: Työntekijäskenaario kipsilevyn, levyn ja muiden tuotteiden asentamiselle
HH-38: Työntekijäskenaario teollisille murskaus- ja jauhamisprosesseille
HH-39: Työntekijäskenaario hiontatuotteiden teollisuuskäytölle
HH-40: Työntekijäskenaario juoksutteiden teolliselle/ammattimaiselle käytölle hitsauksessa/juottamisessa
HH-41: Työntekijäskenaario työskentelylle varastohallissa

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.