Exponeringsscenarier: svenska

Borsyra, dinatriumtetraborater, boroxid, dinatrium oktaborat, kaliumborater, natriummetaborater, natriumpentaborat
E-1: Miljöscenario för import, tillverkning, rening och packning av borater
E-2: Miljöscenario för allmän industriell användning av borater som resulterar i tillverkning av ett annat ämne
E-3: Miljöscenario för industriell användning av borater i tillverkningen av katalysatorer som innehåller dibortrioxid
E-4: Miljöscenario för allmän formulering av borat till blandningar
E-5: Miljöscenario för formulering av borat till tvättmedel
E-6: Miljöscenario för formulering av borat till färger och beläggningar
E-7: Miljöscenario för formulering av borat till adhesiver
E-8: Miljöscenario för allmän formulering av borater till material
E-9: Miljöscenario för allmän industriell användning av borater som processhjälpmedel i processer och produkter
E-10: Miljöscenario för industriell användning av borater till autokausticering
E-11: Miljöscenario för allmän industriell användning av borater som leder till införlivning i eller på en matris
E-12: Miljöscenario för industriell användning av adhesiver som innehåller borföreningar
E-13: Miljöscenario för industriell användning av färger och ytbeläggningar som innehåller borföreningar
E-14: Miljöscenario för industriell användning av borater under tillverkning av glasull
E-15: Miljöscenario för industriell användning av borater under tillverkning av högalkaliglas
E-16: Miljöscenario för industriell användning av borater under tillverkning av lågalkaliglas
E-17: Miljöscenario för industriell användning av borater under tillverkning av frittor
E-18: Miljöscenario för industriell användning av borater i slutna system
E-19: Miljöscenario för industriell användning av borater i kärnkraftsanläggningar med utsläpp till vatten
E-20: Miljöscenario för industriell användning av borater i kärnkraftsanläggningar utan utsläpp till vatten
E-21: Miljöscenario för allmän industriell bearbetning av artiklar med lågslipande tekniker
E-22: MIljöscenario för allmän användning av borater i laboratorier som analytiskt reagens
E-23: Miljöscenario för allmänt omfattande spridande användning av borater med 100 % avgivning till vatten
E-24: Miljöscenario för omfattande spridande användning av gödselmedel som innehåller borater
E-25: Miljöscenario för allmänt omfattande spridande användning av färger och beläggningar som innehåller borater
E-26: Miljöscenario för allmänt omfattande spridande användning av cellulosaisolering
E-27: Miljöscenario för allmänt omfattande spridande användning av artiklar som innehåller borater med låg avgivning
E-28: Miljöscenario för allmänt omfattande spridande användning av artiklar som innehåller borater med hög avgivning
HH-1: Arbetsscenario för yrkesmässig användning av simbassängstabletter
HH-2: Arbetsscenario för allmänna tillverkningsaktiviteter - slutna processer och i huvudsak slutna processer vid hög temperatur
HH-3: Arbetsscenario för raffinering och bearbetning av borater
HH-4: Arbetsscenario för användning av textiltvättmedel i industriell eller yrkesmässig hantering
HH-5: Arbetsscenario för gödselvattning med flytande gödselmedel som innehåller bor
HH-6: Arbetsscenario för industriell användning av adhesiv
HH-7: Arbetsscenario för tömning av säckar (25 - 50 kg) i blandningskärl
HH-8: Arbetsscenario för tömning av säckar (750 - 1500 kg) i blandningskärl
HH-9: Arbetsscenario för spädning av metallbearbetningsvätskekoncentrat med vatten
HH-10: Arbetsscenario för överföring av granulerat gödselmedel som innehåller bor
HH-11: Arbetsscenario för industriell användning av färger och beläggningar
HH-12: Arbetsscenario för användning av rengöringslösningar i industriell eller yrkesmässig hantering
HH-13: Arbetsscenario för beredning och användning av eldfasta blandningar
HH-14: Arbetsscenario för lastning av tankbilar
HH-15: Arbetsscenario för lossning av borater från fartyg
HH-16: Arbetsscenario för sluten tillverkning vid omgivningstemperatur
HH-17: Arbetsscenario för fyllning av behandlingsbad för galvanisering, plätering eller annan ytbehandling
HH-18: Arbetsscenario för överföring av ämne eller beredning från/till stora kärl/behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål
HH-19: Arbetsscenario för packning i säckar (25 - 50 kg)
HH-20: Arbetsscenario för packning i storsäckar
HH-21: Arbetsscenario för allmänna underhållsaktiviteter
HH-22: Arbetsscenario för överföring av ämne till små behållare
HH-23: Arbetsscenario för överföring av flytande bladgödsel som innehåller bor
HH-24: Arbetsscenario för industriell användning av flusspasta för att belägga svetselektroder/lod för hårdlödning
HH-25: Arbetsscenario för yrkesmässig användning av färger och beläggningar
HH-26: Arbetsscenario för yrkesmässig användning av adhesiv
HH-27: Arbetsscenario för spridning av granulerat gödselmedel som innehåller bor
HH-28: Arbetsscenario för användning av flytande gödselmedel som innehåller bor
HH-29: Arbetsscenario för galvanisering, plätering eller annan ytbehandling av metallartiklar
HH-30: Arbetsscenario för användning av framkallnings- och fixeringslösningar i fotografiska tilllämpningar
HH-31: Arbetsscenario för kompaktering och tablettering av pulver som innehåller borat
HH-32: Arbetsscenario för laboratoriearbete
HH-33: Arbetsscenario för användning av metallbearbetningsvätskor i maskinbearbetning
HH-34: Arbetsscenario för infettning vid högenergibetingelser
HH-35: Arbetsscenario för beredning av stamlösning - fotografiska användningar
HH-36: Arbetsscenario för yrkesmässig användning av cellulosaisolering
HH-37: Arbetsscenario för yrkesmässig installation av gipsskivor, plattor och andra produkter
HH-38: Arbetsscenario för industriella krossnings- och malningsprocesser
HH-39: Arbetsscenario för industriell användning av slipmedel
HH-40: Arbetsscenario för industriell/yrkesmässig användning av flussmedel i svetsning/hårdlödning
HH-41: Arbetsscenario för lagerarbete

Zinkborat / Firebrake
Exponeringsscenario: zinkborat EC#235-804-2

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.