Scenariji izpostavljenosti: slovenski

Scenarij izpostavljenosti slovenskem jeziku (PDF)

Borna kislina, dinatrijev tetraborati, borov oksid, dinatrijev oktaborat, kalijev borat, natrijev metaborat, natrijev pentaborat
E-1: Okoljski scenarij za uvoz, proizvodnjo, predelavo in pakiranje boratov
E-2: Okoljski scenarij za generično industrijsko uporabo boratov, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi
E-3: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov pri proizvodnji diborovega trioksida s katalizatorji
E-4: Okoljski scenarij za generično formuliranje boratov v pripravke
E-5: Okoljski scenarij za formuliranje boratov v detergente
E-6: Okoljski scenarij za formuliranje boratov v barve in premaze
E-7: Okoljski scenarij za formuliranje boratov v lepila
E-8: Okoljski scenarij za generično formuliranje boratov v materiale
E-9: Okoljski scenarij za generično industrijsko uporabo boratov kot procesnih pripomočkov v procesih in izdelkih
E-10: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov za avtokavstifikacijo
E-11: Okoljski scenarij za generično industrijsko uporabo boratov, posledica katere je vključitev v ali na matrico
E-12: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo lepil, ki vsebujejo boratne spojine
E-13: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo barv in premazov, ki vsebujejo boratne spojine
E-14: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov med proizvodnjo steklene volne
E-15: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov med proizvodnjo visoko alkalnega stekla
E-16: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov med proizvodnjo nizko alkalnega stekla
E-17: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov med proizvodnjo frit
E-18: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov v zaprtih sistemih
E-19: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov v jedrskih elektrarnah z izpustom v vodo
E-20: Okoljski scenarij za industrijsko uporabo boratov v jedrskih elektrarnah brez izpusta v vodo
E-21: Okoljski scenarij za generično industrijsko obdelavo izdelkov z brusilnimi tehnikami in nizkim sproščanjem
E-22: Okoljski scenarij za generično uporabo boratov v laboratorijih kot analitičnih reagentov
E-23: Okoljski scenarij za generično močno razpršeno uporabo boratov s 100 % izpustom v vodo
E-24: Okoljski scenarij za močno razpršeno uporabo gnojil, ki vsebujejo borate
E-25: Okoljski scenarij za generično močno razpršeno uporabo barv in premazov, ki vsebujejo borate
E-26: Okoljski scenarij za generično močno razpršeno uporabo celulozne izolacije
E-27: Okoljski scenarij za generično močno razpršeno uporabo izdelkov, ki vsebujejo borate z nizkim sproščanjem
E-28: Okoljski scenarij za generično močno razpršeno uporabo izdelkov, ki vsebujejo borate z visokim sproščanjem
HH-1: Delovni scenarij za profesionalno uporabo tablet za bazen
HH-2: Delovni scenarij za splošne proizvodne dejavnosti – zaprti procesi in obsežno zaprti procesi pri visoki temperaturi
HH-3: Delovni scenarij za rafiniranje in predelavo boratov
HH-4: Delovni scenarij za uporabo detergentov za pranje perila v industrijskem ali poklicnem okolju
HH-5: Delovni scenarij za fertigacijo s tekočim gnojilom, ki vsebuje bor
HH-6: Delovni scenarij za industrijsko nanašanje lepil
HH-7: Delovni scenarij za praznjenje vreč (25–50 kg) v mešalne posode
HH-8: Delovni scenarij za praznjenje velikih vreč (750–1.500 kg) v mešalne posode
HH-9: Delovni scenarij za redčenje koncentrata tekočine za obdelavo kovin z vodo
HH-10: Delovni scenarij za prenos granuliranega gnojila, ki vsebuje bor
HH-11: Delovni scenarij za industrijsko uporabo barv in premazov
HH-12: Delovni scenarij za uporabo čistilnih raztopin v industrijskem ali poklicnem okolju
HH-13: Delovni scenarij za pripravljanje in nanašanje ognjevarnih mešanic
HH-14: Delovni scenarij za natovarjanje cistern
HH-15: Delovni scenarij za raztovarjanje boratov iz ladje
HH-16: Delovni scenarij za zaprto proizvodnjo pri prostorskih temperaturah
HH-17: Delovni scenarij za galvanizacijo, nanašanje kovinske prevleke in druge površinske obdelave kovinskih izdelkov
HH-18: Delovni scenarij za prenos snovi ali pripravka iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah
HH-19: Delovni scenarij za pakiranje v vreče (25–50 kg)
HH-20: Delovni scenarij za pakiranje v velike vreče
HH-21: Delovni scenarij za splošne vzdrževalne dejavnosti
HH-22: Delovni scenarij za prenos snovi v majhne vsebnike
HH-23: Delovni scenarij za prenos tekočega listnega gnojila, ki vsebuje bor
HH-24: Delovni scenarij za industrijsko uporabo talilnih past za premaz varilnih/spajkalnih palic
HH-25: Delovni scenarij za poklicno uporabo barv in premazov
HH-26: Delovni scenarij za poklicno uporabo lepil
HH-27: Delovni scenarij za porazdeljevanje granuliranega gnojila, ki vsebuje bor
HH-28: Delovni scenarij za uporabo tekočega gnojila, ki vsebuje bor
HH-29: Delovni scenarij za galvanizacijo, nanašanje kovinske prevleke in druge površinske obdelave kovinskih izdelkov
HH-30: Delovni scenarij za uporabo razvijalne in fiksirne raztopine pri fotografiranju
HH-31: Delovni scenarij za stiskanje in tabletiranje prahu, ki vsebuje borate
HH-32: Delovni scenarij za delo v laboratoriju
HH-33: Delovni scenarij za uporabo tekočin za obdelavo kovin pri strojni obdelavi
HH-34: Delovni scenarij za mazanje v visokoenergijskih razmerah
HH-35: Delovni scenarij za pripravo osnovne raztopine v fotografske namene
HH-36: Delovni scenarij za poklicno vgradnjo celulozne izolacije
HH-37: Delovni scenarij za poklicno vgradnjo mavčnih in drugih plošč ter ostalih izdelkov
HH-38: Delovni scenarij za industrijske procese drobljenja in mletja
HH-39: Delovni scenarij za industrijsko uporabo brusilnih sredstev
HH-40: Delovni scenarij za industrijsko/poklicno uporabo talil pri varjenju/spajkanju
HH-41: Delovni scenarij za delo v skladišču

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.