Expozičné scenáre: slovenský

Boritá kyselina, tetraboritany disodné, oxid boritý, oktaborát disodný, boritan draselný, metaboráty sodíka, pentaborát sodný
E-1: Environmentálny expozičný scenár pre účely importu boritanov, ich výroby, úpravy a balenia
E-2: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného priemyselného použitia boritanov, ktoré vedie k výrobe ďalšej látky
E-3: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri výrobe katalyzátorov obsahujúcich oxid boritý
E-4: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného formulovania zmesí s obsahom boritanu
E-5: Environmentálny expozičný scenár pre účely formulovania detergentov s obsahom boritanov
E-6: Environmentálny expozičný scenár pre účely formulovania farieb a náterov s obsahom boritanov
E-7: Environmentálny expozičný scenár pre účely formulovania lepidiel s obsahom boritanov
E-8: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného formulovania materiálov s obsahom boritanov
E-9: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného priemyselného použitia boritanov ako pomôcok pri spracovaní používaných pri výrobných procesoch a výrobe produktov
E-10: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri autokaustifikácii
E-11: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného priemyselného použitia boritanov s výsledným začlenením do matrice alebo na matricu
E-12: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia lepidiel s obsahom zlúčenín boritanu
E-13: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia farieb a náterov s obsahom zlúčenín boritanu
E-14: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri výrobe sklenej vlny
E-15: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri výrobe vysoko alkalického skla
E-16: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri výrobe nízko alkalického skla
E-17: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov pri výrobe frít
E-18: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov v uzavretých systémoch
E-19: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov v jadrových elektrárňach s uvoľňovaním do vody
E-20: Environmentálny expozičný scenár pre účely priemyselného použitia boritanov v jadrových elektrárňach bez uvoľňovania do vody
E-21: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného priemyselného spracovania výrobkov brúsnymi technikami (nízka úroveň uvoľňovania)
E-22: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného použitia boritanov ako činidiel pri laboratórnych rozboroch
E-23: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného široko disperzného použitia boritanov, pri ktorom dochádza k ich 100% uvoľňovaniu do vody
E-24: Environmentálny expozičný scenár pre účely široko disperzného použitia hnojív obsahujúcich boritany
E-25: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného široko disperzného použitia farieb a náterov obsahujúcich boritany
E-26: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného široko disperzného použitia celulózovej izolácie
E-27: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného široko disperzného použitia výrobkov obsahujúcich boritany s nízkym uvoľňovaním
E-28: Environmentálny expozičný scenár pre účely všeobecného široko disperzného použitia výrobkov obsahujúcich boritany s vysokou úrovňou uvoľňovania
HH-1: Scenár expozície na pracovisku pre odborné použitie tabliet pri údržbe bazéna
HH-2: Scenár expozície na pracovisku pre všeobecné výrobné činnosti - uzavreté procesy a prevažne uzavreté procesy pri vysokých teplotách
HH-3: Scenár expozície na pracovisku pre rafináciu a spracovanie boritanov
HH-4: Scenár expozície na pracovisku pre použitie čistiacich prostriedkov v priemyselnom alebo odbornom prostredí
HH-5: Scenár expozície na pracovisku pre postup hnojenia tekutými hnojivami, obsahujúcimi bór
HH-6: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselnú aplikáciu adhezív
HH-7: Scenár expozície na pracovisku pre vypúšťanie vriec (25-50kg) do miešacích nádob
HH-8: Scenár expozície na pracovisku pre vypúšťanie veľkých vriec (750-1500 kg) do miešacích nádob
HH-9: Scenár expozície na pracovisku pre riedenie koncentrovaných kovoobrábacích kvapalín vodou
HH-10: Scenár expozície na pracovisku pre presun granulovaných hnojív obsahujúcich bór
HH-11: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselné použitie farieb a povrchových náterov
HH-12: Scenár expozície na pracovisku pre použitie čistiacich prostriedkov v priemyselných alebo profesionálnych zónach
HH-13: Scenár expozície na pracovisku pre prípravu a použitie žiaruvzdorných zmesí
HH-14: Scenár expozície na pracovisku pre plnenie cestných cisterien
HH-15: Scenár expozície na pracovisku pre vykládku boritanov z lodí
HH-16: Scenár expozície na pracovisku pre uzavretú výrobu prebiehajúcu pri okolitých teplotách
HH-17: Scenár expozície na pracovisku pre vytvorenie spracovateľskej vane na galvanizáciu, pokovovanie a ostatné povrchové úpravy
HH-18: Scenár expozície na pracovisku pre presun látky alebo prípravku z/do veľkých nádob/kontajnerov v určených zariadeniach
HH-19: Scenár expozície na pracovisku pre balenie do vriec (25-50kg)
HH-20: Scenár expozície na pracovisku pre balenie do veľkoobjemových vriec
HH-21: Scenár expozície na pracovisku pre postupy všeobecnej údržby
HH-22: Scenár expozície na pracovisku na presun látky do malých nádob
HH-23: Scenár expozície na pracovisku na presun tekutého listového hnojiva, obsahujúceho bór
HH-24: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselné použitie fluxovacej pasty pri zváraní / spájkovaní tyčí
HH-25: Scenár expozície na pracovisku pre odborné použitie farieb a povrchových náterov
HH-26: Scenár expozície na pracovisku pre odbornú aplikáciu adhezív
HH-27: Scenár expozície na pracovisku pre rozmetanie granulovaných hnojív s obsahom bóru
HH-28: Scenár expozície na pracovisku pre aplikáciu tekutých hnojív, obsahujúcich bór
HH-29: Scenár expozície na pracovisku pre galvanizovanie, pokovovanie a inú úpravu povrchov kovových výrobkov
HH-30: Scenár expozície na pracovisku pre použitie roztokov vývojky a ustaľovača vo fotografických aplikáciách
HH-31: Scenár expozície na pracovisku pre lisovanie a tabletovanie práškov, obsahujúcich boritany
HH-32: Scenár expozície na pracovisku pre prácu v laboratóriu
HH-33: Scenár expozície na pracovisku pre použitie kvapalín na obrábanie kovov (MWF)
HH-34: Scenár expozície na pracovisku pre mazanie v podmienkach s vysokou energiou
HH-35: Scenár expozície na pracovisku pre vytvorenie zásobného roztoku – fotografických aplikácií
HH-36: Scenár expozície na pracovisku pre odborné uloženie celulózovej izolácie
HH-37: Scenár expozície na pracovisku pre odborné kladenie sádrokartónových dosiek, tabúľ a iných výrobkov
HH-38: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselné procesy drvenia a mletia
HH-39: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselnú aplikáciu brusív
HH-40: Scenár expozície na pracovisku pre priemyselné / profesionálne použitie fluxovadiel pri zváraní / spájkovaní
HH-41: Scenár expozície na pracovisku pre prácu v sklade

Boritan zinočnatý / Firebrake
Expozičný scenár: boritanu zinočnatého EC#285-804-2

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2023 Rio Tinto. All Rights Reserved.