Scenarii de expunere: română

Acid boric, tetraborați disodici, oxid boric, octaborat de disodiu, borați de potasiu, metaborați de sodiu, pentaborat de sodiu
E-1: Scenariu de expunere a mediului pentru importul, fabricarea, rafinarea şi ambalarea boraţilor
E-2: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială generică a boraţilor care duce la fabricarea altei substanţe
E-3: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în producţia de catalizatori conţinând trioxid de dibor
E-4: Scenariu de expunere a mediului pentru formularea generică a boraţilor în amestecuri
E-5: Scenariu de expunere a mediului pentru formularea boraţilor în detergenţi
E-6: Scenariu de expunere a mediului pentru formularea boraţilor în vopsele şi produse de acoperire
E-7: Scenariu de expunere a mediului pentru formularea boraţilor în adezivi
E-8: Scenariu de expunere a mediului pentru formularea generică a boraţilor în materiale
E-9: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială generică a boraţilor în procese şi produse, ca agenţi auxiliari de prelucrare
E-10: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor pentru autocaustificare
E-11: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială generică a boraţilor care conduce la includerea într-o sau pe o matrice
E-12: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a adezivilor care conţin compuşi ai boraţilor
E-13: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a vopselelor şi produselor de acoperire care conţin compuşi ai boraţilor
E-14: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în procesul de producţie a vatei de sticlă
E-15: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în procesul de producţie a sticlei cu alcalinitate ridicată
E-16: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în procesul de producţie a sticlei cu alcalinitate scăzută
E-17: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în procesul de producţie a compoziţiilor vitrifiabile
E-18: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în sisteme închise
E-19: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în centrale nucleare, cu eliberare în apă
E-20: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea industrială a boraţilor în centrale nucleare, fără eliberare în apă
E-21: Scenariu de expunere a mediului pentru prelucrarea industrială generică a articolelor prin tehnici abrazive cu eliberare redusă
E-22: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică a boraţilor în laboratoare ca reactiv analitic
E-23: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică larg răspândită a boraţilor, cu eliberare în proporţie de 100 % în apă
E-24: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea larg răspândită a îngrăşămintelor care conţin boraţi
E-25: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică larg răspândită a vopselelor şi produselor de acoperire care conţin boraţi
E-26: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică larg răspândită a materialelor de izolaţie cu celuloză
E-27: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică larg răspândită a articolelor care conţin boraţi cu eliberare redusă
E-28: Scenariu de expunere a mediului pentru utilizarea generică larg răspândită a articolelor care conţin boraţi cu eliberare ridicată
HH-1: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea profesională a tabletelor pentru tratarea apei din piscine
HH-2: Scenariu de expunere ocupaţională pentru activităţi generale de producţie - în sisteme închise şi sisteme în general închise, la temperatură înaltă
HH-3: Scenariu de expunere profesională pentru rafinarea şi prelucrarea boraţilor
HH-4: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea detergenţilor pentru ţesături în cadru industrial sau profesional
HH-5: Scenariu de expunere profesională pentru fertigarea în care se utilizează îngrăşăminte lichide ce conţin bor
HH-6: Scenariu de expunere profesională pentru aplicarea industrială a adezivilor
HH-7: Scenariu de expunere profesională pentru descărcarea sacilor (25 - 50 kg) în recipiente de amestecare
HH-8: Scenariu de expunere profesională pentru descărcarea sacilor de dimensiuni mari (750 - 1.500 kg) în recipiente de amestecare
HH-9: Scenariu de expunere profesională pentru diluarea cu apă a concentratului fluid pentru prelucrarea metalelor
HH-10: Scenariu de expunere profesională pentru transferul îngrăşămintelor granulare care conţin bor
HH-11: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea industrială a vopselelor şi produselor de acoperire
HH-12: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea soluţiilor de curăţare în cadru industrial sau profesional
HH-13: Scenariu de expunere profesională pentru prepararea şi aplicarea amestecurilor refractare
HH-14: Scenariu de expunere profesională pentru încărcarea autocisternelor
HH-15: Scenariu de expunere profesională pentru descărcarea boraţilor de pe nave
HH-16: Scenariu de expunere profesională pentru producţia în sistem izolat, la temperaturi ambientale
HH-17: Scenariu de expunere profesională pentru completarea cuvelor de tratare pentru galvanizare, placare şi alte tratamente de suprafaţă
HH-18: Scenariu de expunere profesională pentru transferul de substanţe sau preparate din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
HH-19: Scenariu de expunere profesională pentru ambalarea în saci (25-50 kg)
HH-20: Scenariu de expunere profesională pentru ambalarea în saci mari
HH-21: Scenariu de expunere profesională pentru activităţile generale de întreţinere
HH-22: Scenariu de expunere profesională pentru transferul de substanţe în recipiente mici
HH-23: Scenariu de expunere profesională pentru transferul îngrăşămintelor foliare lichide care conţin bor
HH-24: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea industrială a pastelor de lipire pentru acoperirea electrozilor de sudură/brazare
HH-25: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea profesională a vopselelor şi produselor de acoperire
HH-26: Scenariu de expunere profesională pentru aplicarea profesională a adezivilor
HH-27: Scenariu de expunere profesională pentru împrăştierea îngrăşămintelor granulare care conţin bor
HH-28: Scenariu de expunere profesională pentru aplicarea îngrăşămintelor lichide care conţin bor
HH-29: Scenariu de expunere profesională pentru galvanizarea, placarea şi alte tratamente ale suprafeţelor articolelor metalice
HH-30: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea soluţiilor de developare şi fixare pentru procesare fotografică
HH-31: Scenariu de expunere profesională pentru compactarea şi tabletarea pulberilor care conţin boraţi
HH-32: Scenariu de expunere profesională pentru activitatea de laborator
HH-33: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea fluidelor pentru prelucrarea metalelor în procesare
HH-34: Scenariu de expunere profesională pentru gresarea în condiţii de energie ridicată
HH-35: Scenariu de expunere profesională pentru prepararea soluţiei-mamă în aplicaţii fotografice
HH-36: Scenariu de expunere profesională pentru instalarea profesională a materialelor de izolaţie cu celuloză
HH-37: Scenariu de expunere profesională pentru instalarea profesională a gips-cartonului, a cartonului şi a altor produse
HH-38: Scenariu de expunere profesională pentru procesele industriale de concasare-măcinare
HH-39: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea industrială a substanţelor abrazive
HH-40: Scenariu de expunere profesională pentru utilizarea profesională/industrială a fondanţilor în sudură/brazare
HH-41: Scenariu de expunere profesională pentru activitatea din depozite

Borat de zinc / Firebrake
Scenariu de expunere: boratului de zinc EC#235-804-2

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2023 Rio Tinto. All Rights Reserved.