Scenariusze narażenia: polski

Kwas borowy, tetraboran disodu, tlenek borowy, oktaboran disodowy, borany potasu, metaborany sodu, pentaboran sodu
E-1: Scenariusz środowiskowy dla importowania, wytwarzania, oczyszczania i pakowania boranów
E-2: Scenariusz środowiskowy dla standardowego przemysłowego zastosowania boranów, w wyniku którego powstają inne substancje
E-3: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w produkcji katalizatorów zawierających tritlenek diboru
E-4: Scenariusz środowiskowy dla standardowej formulacji boranu w mieszaninach
E-5: Scenariusz środowiskowy dla formulacji boranu w detergentach
E-6: Scenariusz środowiskowy dla formulacji boranu w farbach i powłokach
E-7: Scenariusz środowiskowy dla formulacji boranu w klejach
E-8: Scenariusz środowiskowy dla standardowej formulacji boranu w materiałach
E-9: Scenariusz środowiskowy dla standardowego przemysłowego zastosowania boranów jako substancji pomocniczych w procesach i produktach
E-10: Scenariusz środowiskowy dla standardowego przemysłowego zastosowania boranów w autokaustyzacji
E-11: Scenariusz środowiskowy dla standardowego przemysłowego zastosowania boranów, następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią
E-12: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania klejów zawierających związki boranu
E-13: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania farb i powłok zawierających związki boranu
E-14: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w trakcie wytwarzania waty szklanej
E-15: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w trakcie wytwarzania szkła o wysokiej zawartości alkaliów
E-16: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w trakcie wytwarzania szkła o niskiej zawartości alkaliów
E-17: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w trakcie wytwarzania fryt
E-18: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w układach zamkniętych
E-19: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w elektrowniach jądrowych z uwalnianiem do wody
E-20: Scenariusz środowiskowy dla przemysłowego zastosowania boranów w elektrowniach jądrowych bez uwalniania do wody
E-21: Scenariusz środowiskowy dla standardowej obróbki przemysłowej wyrobów przy zastosowaniu technik ściernych o niskim poziomie uwalniania
E-22: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania boranów w laboratoriach jako odczynników analitycznych
E-23: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania szeroko rozproszonego boranów ze 100%-owym uwalnianiem do wody
E-24: Scenariusz środowiskowy dla zastosowania szeroko rozproszonego nawozów zawierających borany
E-25: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania szeroko rozproszonego farb i powłok zawierających borany
E-26: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania szeroko rozproszonego izolacji celulozowej
E-27: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania szeroko rozproszonego wyrobów zawierających borany o niskim stopniu uwalniania
E-28: Scenariusz środowiskowy dla standardowego zastosowania szeroko rozproszonego wyrobów zawierających borany o wysokim stopniu uwalniania
HH-1: Scenariusz narażenia pracowników w przypadku profesjonalnego stosowania tabletek do basenów
HH-2: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla ogólnych czynności produkcyjnych — procesy zamknięte i procesy w znacznym stopniu zamknięte w wysokiej temperaturze
HH-3: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla oczyszczania i przetwarzania boranów
HH-4: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla stosowania detergentów do tkanin w warunkach przemysłowych lub profesjonalnych
HH-5: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla nawożenia nawozami płynnymi zawierającymi bor
HH-6: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego zastosowania klejów
HH-7: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla opróżniania worków (25—50kg) do mieszalnika
HH-8: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla opróżniania worków typu „big-bag” (750—1500kg) do mieszalnika
HH-9: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla rozcieńczania wodą koncentratu płynu do obróbki metali
HH-10: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przenoszenia nawozów granulowanych zawierających bor
HH-11: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego stosowania farb i powłok
HH-12: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla stosowania roztworów czyszczących w warunkach przemysłowych lub profesjonalnych
HH-13: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla sporządzania i nakładania mieszanek ogniotrwałych
HH-14: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla załadunku autocystern
HH-15: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla rozładunku boranów ze statków
HH-16: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla produkcji zamkniętej, prowadzonej w temperaturze otoczenia
HH-17: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla sporządzania kąpieli do obróbki galwanicznej, powlekania i innej obróbki powierzchni
HH-18: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przenoszenia substancji lub preparatu do/z naczyń/dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
HH-19: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla pakowania w worki (25—50kg)
HH-20: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla pakowania w worki typu „big-bag”
HH-21: Scenariusz narażenia w miejscu pracy podczas ogólnych czynności konserwacyjnych
HH-22: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przenoszenia substancji do małych pojemników
HH-23: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przenoszenia płynnych nawozów dolistnych zawierających bor
HH-24: OScenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego zastosowania topnika w postaci pasty do powlekania prętów spawalniczych/lutowniczych
HH-25: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla profesjonalnego stosowania farb i powłok
HH-26: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla profesjonalnego zastosowania klejów
HH-27: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla rozsiewania nawozów granulowanych zawierających bor
HH-28: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla stosowania nawozów płynnych zawierających bor
HH-29: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla obróbki galwanicznej, platerowania i innej obróbki powierzchni wyrobów metalowych
HH-30: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla stosowania roztworów wywoływaczy i utrwalaczy w zastosowaniach fotograficznych
HH-31: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla kompaktowania i tabletkowania proszków zawierających borany
HH-32: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla czynności wykonywanych w laboratorium
HH-33: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla stosowania płynów do obróbki metali w obróbce skrawaniem
HH-34: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla smarowania w warunkach wysokoenergetycznych
HH-35: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla sporządzania roztworu podstawowego — zastosowania fotograficzne
HH-36: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla profesjonalnego montowania izolacji celulozowej
HH-37: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla profesjonalnego montażu okładzin tynkowych, płyt i innych produktów
HH-38: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego procesu kruszenia i mielenia
HH-39: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego zastosowania materiałów ściernych
HH-40: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla przemysłowego/profesjonalnego stosowania topników w czasie spawania/lutowania
HH-41: Scenariusz narażenia w miejscu pracy dla czynności wykonywanych w magazynie

Boran cynku / Firebrake
Scenariusz narażenia: boranu cynku EC#235-804-2

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.