Eksponeringsscenario: Norsk

Norske eksponeringsscenarier (PDF)

Borsyre, dinatriumtetraborater, bor oksid, dinatrium oktaborat, kaliumborater, natriummetaborater, natriumpentaborat
E-1: Miljøscenario for import, produksjon, foredling og emballering av borater
E-2: Miljøscenario for generell industriell bruk av borater som forårsaker fremstilling av et annet stoff
E-3: Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av katalysatorer som inneholder dibor trioksid
E-4: Miljøscenario for generisk formulering av borat i blandinger
E-5: Miljøscenario for formulering av borat i rengjøringsmidler
E-6: Miljøscenario for formulering av borat i maling og dekkfarger
E-7: Miljøscenario for formulering av borat i klebemidler
E-8: Miljøscenario for generisk formulering av borat i materialer
E-9: Miljøscenario for generisk industriell bruk av borater som prosesshjelpemidler i prosesser og produkter
E-10: Miljøscenario for industriell bruk av borater til autokaustisering
E-11: Miljøscenario for generisk industriell bruk av borater som resulterer i at de innbefattes i eller på en matrise
E-12: Miljøscenario for industriell bruk av klebemidler som inneholder boratforbindelser
E-13: Miljøscenario for industriell bruk av maling og dekkfarger som inneholder boratforbindelser
E-14: Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av glassvatt
E-15: Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av høyalkalisk glass
E-16: Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av lavalkalisk glass
E-17: Miljøscenario for industriell bruk av borater i fremstilling av fritte
E-18: Miljøscenario for industriell bruk av borater i lukkede systemer
E-19: Miljøscenario for industriell bruk av borater i kjernekraftanlegg med utslipp til vann
E-20: Miljøscenario for industriell bruk av borater i kjernekraftanlegg uten utslipp til vann
E-21: Miljøscenario for generisk industriell prosessering av artikler ved bruk av slipeteknikker med lavt utslipp
E-22: Miljøscenario for generisk industriell bruk av borater i laboratorier som analysereagenser
E-23: Miljøscenario for bred dispersiv generisk industriell bruk av borater med 100% utslipp til vann
E-24: Miljøscenario for bred dispersiv bruk av kunstgjødsel som inneholder borater
E-25: Miljøscenario for bred dispersiv bruk av maling og dekkfarge som inneholder borater
E-26: Miljøscenario for bred dispersiv bruk av celluloseisolasjonsmateriale
E-27: Miljøscenario for bred dispersiv generisk bruk av artikler som inneholder borater med lav utslippsgrad
E-28: Miljøscenario for bred dispersiv generisk bruk av artikler som inneholder borater med høy utslippsgrad
HH-1: Yrkesmessig scenario for profesjonell bruk av tabletter til svømmebasseng
HH-2: Yrkesmessig scenario for generelle produksjonsaktiviteter – lukkede prosesser og overveiende lukkede prosesser ved høye temperaturer
HH-3: Yrkesmessig scenario for raffinering og prosessering av borater
HH-4: Yrkesmessig scenario for bruk av tekstilvaskemidler i industrielle eller profesjonelle sammenhenger
HH-5: Yrkesmessig scenario for fertigering med bruk av bor-inneholdende gjødsel i væskeform
HH-6: Yrkesmessig scenario for industriell bruk av klebemidler
HH-7: Yrkesmessig scenario for avlasting av sekker (25-50 kg) i blandekar
HH-8: Yrkesmessig scenario for lossing av store sekker (750-1 500 kg) i blandekar
HH-9: Yrkesmessig scenario for fortynning av konsentrert metallarbeidsvæske med vann
HH-10: Yrkesmessig scenario for overføring av bor-inneholdende gjødsel i granulatform
HH-11: Yrkesmessig scenario for industriell bruk maling og dekkfarger
HH-12: Yrkesmessig scenario for bruk av rengjøringsoppløsninger i industrielle eller profesjonelle sammenhenger
HH-13: Yrkesmessig scenario for tilberedning og påføring av ildfaste blandinger
HH-14: Yrkesmessig scenario for lasting av veigående tankbiler
HH-15: Yrkesmessig scenario for lossing av borater fra skip
HH-16: Yrkesmessig scenario for lukket produksjon ved romtemperatur
HH-17: Yrkesmessig scenario for oppsett av behandlingsbad for galvanisering, plettering eller annen overflatebehandling
HH-18: Yrkesmessig scenario for overføring av stoff eller preparat fra/til store kar/beholdere ved spesialanlegg
HH-19: Yrkesmessig scenario for pakking i sekker (25 – 50 kg)
HH-20: Yrkesmessig scenario for pakking i store sekker
HH-21: Yrkesmessig scenario for generelle vedlikeholdsaktiviteter
HH-22: Yrkesmessig scenario for overføring av stoffer til små beholdere
HH-23: Yrkesmessig scenario for overføring av bor-inneholdende bladgjødsel i væskeform
HH-24: Yrkesmessig scenario for industriell bruk av flussmiddel til belegning av sveisetråder
HH-25: Yrkesmessig scenario for profesjonall bruk maling og dekkfarger
HH-26: Yrkesmessig scenario for profesjonell bruk av klebemidler
HH-27: Yrkesmessig scenario for spredning av bor-inneholdende gjødsel i granulatform
HH-28: Yrkesmessig scenario for påføring av bor-inneholdende gjødsel i væskeform
HH-29: Yrkesmessig scenario for galvanisering, plettering og annen overflatebehandling av metallartikler
HH-30: Yrkesmessig scenario for bruk av fremkallingsvæske og fikseringsvæske til fotografisk bruk
HH-31: Yrkesmessig scenario for kompaktering og tablettering av pulvere som inneholder borat
HH-32: Yrkesmessig scenario for arbeid i et laboratorium
HH-33: Yrkesmessig scenario for bruk av MWF ved maskinbearbeiding
HH-34: Yrkesmessig scenario for smøring ved høyenergiforhold
HH-35: Yrkesmessig scenario for produksjon av bruksløsning – fotografiske bruksmåter
HH-36: Yrkesmessig scenario for profesjonell installasjon av celluloseisolasjonsmateriale
HH-37: Yrkesmessig scenario for profesjonell installasjon av gipsplater, plater og andre produkter
HH-38: Yrkesmessig scenario for industrielle knuse- og slipeprosesser
HH-39: Yrkesmessig scenario for industriell bruk av slipemidler
HH-40: Yrkesmessig scenario for industriell/profesjonell bruk av flussmiddel i sveising/slaglodding
HH-41: Yrkesmessig scenario for lagerarbeid

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.