Poveikio scenarijus: lietuvių

Lietuvių kalbos poveikio scenarijai (PDF)

Boro rūgštis, dinatrio tetraboratai, boro oksidas, dinatrio oktaboratas, kalio boratai, natrio metaboratai, natrio pentaboratas
E-1: Boratų importavimo, gamybos, perdirbimo ir pakavimo aplinkos scenarijus
E-2: Pramoninio bendro pobūdžio paskirties boratų naudojimo, kai pagaminama kita cheminė medžiaga, aplinkos scenarijus
E-3: Pramoninio boratų naudojimo, kai gaminami diboro trioksido turintys katalizatoriai, aplinkos scenarijus
E-4: Bendro pobūdžio paskirties boratų naudojimo, kai jų dedama į mišinius, aplinkos scenarijus
E-5: Borato naudojimo, kai jo dedama į skalbiklius, aplinkos scenarijus
E-6: Boratų naudojimo, kai jų įmaišoma į dažus ir dangas, aplinkos scenarijus
E-7: Boratų naudojimo, kai jų maišoma į klijus, aplinkos scenarijus
E-8: Bendro pobūdžio paskirties boratų, su kuriais ruošiamos medžiagos, naudojimo aplinkos scenarijus
E-9: Bendro pobūdžio paskirties boratų pramoninio naudojimo, kai jie naudojami kaip perdirbimo pagalbinės priemonės procesuose ir gaminiuose, aplinkos scenarijus
E-10: Boratų pramoninio naudojimo savaiminio šarminimo procese aplinkos sąlygos
E-11: Bendro pobūdžio paskirties boratų pramoninio naudojimo, kai jie įterpiami į matricą arba jos paviršių, aplinkos scenarijus
E-12: Klijų, kurių sudėtyje yra boratų junginių, pramoninio naudojimo aplinkos sąlygos
E-13: Dažų ir dangų, kurių sudėtyje yra boratų junginių, pramoninio naudojimo aplinkos sąlygos
E-14: Boratų pramoninio naudojimo stiklo pluošto gamybos metu aplinkos scenarijus
E-15: Boratų pramoninio naudojimo didelio šarmingumo stiklo gamybos metu aplinkos scenarijus
E-16: Boratų pramoninio naudojimo mažo šarmingumo stiklo gamybos metu aplinkos scenarijus
E-17: Boratų pramoninio naudojimo frito gamybos metu aplinkos scenarijus
E-18: Boratų pramoninio naudojimo uždarose sistemose aplinkos scenarijus
E-19: Pramoninio boratų naudojimo atominėse elektrinėse, kai atliekos išleidžiamos į vandenį, aplinkos scenarijus
E-20: Pramoninio boratų naudojimo atominėse elektrinėse, kai atliekos neišleidžiamos į vandenį, aplinkos scenarijus
E-21: Bendro pobūdžio paskirties pramoninio gaminių apdorojimo abrazyviniais metodais (negausūs išsiskyrimai) poveikio scenarijus
E-22: Bendro pobūdžio paskirties boratų naudojimas, kai jie laboratorijose naudojami kaip analiziniai reagentai, aplinkos scenarijus
E-23: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties boratų naudojimo, kai į vandenį išleidžiama 100 procentų nuotekų, poveikio scenarijus
E-24: Plačiai paplitusio trąšų, kurių sudėtyje yra boratų, naudojimo aplinkos scenarijus
E-25: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties dažų ir dangų, kurių sudėtyje yra boratų, naudojimo aplinkos scenarijus
E-26: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties celiuliozės izoliacinės medžiagos naudojimo aplinkos scenarijus
E-27: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties gaminių, kurių sudėtyje yra boratų (negausus išsiskyrimas), naudojimo aplinkos scenarijus
E-28: Plačiai paplitusio bendro pobūdžio paskirties gaminių, kurių sudėtyje yra boratų (gausus išsiskyrimas), naudojimo aplinkos scenarijus
HH-1: Plaukimo baseinams skirtų tablečių profesinio naudojimo poveikio scenarijus
HH-2: Bendrųjų gamybinių operacijų profesinio poveikio scenarijus: uždari procesai ir itin uždari procesai esant aukštai temperatūrai
HH-3: Boratų rafinavimo ir apdorojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-4: Audinių skalbiklių naudojimo pramoninėje arba profesionalioje aplinkoje profesinio poveikio scenarijus
HH-5: Tręšimo skystomis trąšomis, kurių sudėtyje yra boro, profesinio poveikio scenarijus
HH-6: Klijų naudojimo pramoninėje aplinkoje profesinio poveikio scenarijus
HH-7: 25–50 kg maišų išpylimo į maišymo indus profesinio poveikio scenarijus
HH-8: Didelių (750–1 500 kg) maišų išpylimo į maišymo indus profesinio poveikio scenarijus
HH-9: Metalo darbinių skysčių koncentrato skiedimo vandeniu profesinio poveikio scenarijus
HH-10: Trąšų granulių, kurių sudėtyje yra boro, perkėlimo profesinio poveikio scenarijus
HH-11: Pramoninio dažų ir dangų naudojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-12: Valymo tirpalų naudojimo gamybinėje arba profesionalioje aplinkoje profesinio poveikio scenarijus
HH-13: Ugniai atsparių mišinių ruošimo ir naudojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-14: Autocisternų krovos profesinio poveikio scenarijus
HH-15: Boratų iškrovimo iš laivų profesinio poveikio scenarijus
HH-16: Gamybos uždaroje erdvėje ir aplinkos temperatūroje profesinio poveikio scenarijus
HH-17: Cinkavimo, plakiravimo ir kitokio paviršinio apdirbimo vonių ruošimo profesinio poveikio scenarijus
HH-18: Medžiagų ar preparatų perkėlimo iš / į didelius laivus / talpyklas tam specialiai pritaikytose vietose profesinio poveikio scenarijus
HH-19: Pakavimo į maišus (25–50 kg) profesinio poveikio scenarijus
HH-20: Pakavimo į didelius maišus profesinio poveikio scenarijus
HH-21: Bendrosios techninės priežiūros veiklos profesinio poveikio scenarijus
HH-22: Medžiagų perkėlimo į mažas talpyklas profesinio poveikio scenarijus
HH-23: Skystųjų per lapus patenkančių trąšų, kurių sudėtyje yra boro, perkėlimo profesinio poveikio scenarijus
HH-24: Pramoninio fliuso pastų naudojimo suvirinimo / litavimo strypams padengti profesinio poveikio scenarijus
HH-25: Profesionalaus dažų ir dangų naudojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-26: Klijų naudojimo profesionalioje aplinkoje profesinio poveikio scenarijus
HH-27: Trąšų granulių, kurių sudėtyje yra boro, barstymo profesinio poveikio scenarijus
HH-28: Skystųjų trąšų, kurių sudėtyje yra boro, naudojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-29: Metalų paviršiaus cinkavimo, plakiravimo ir kitokio apdorojimo profesinio poveikio scenarijus
HH-30: Ryškinimo ir fiksavimo tirpalų naudojimo fotografijoje profesinio poveikio scenarijus
HH-31: Miltelių, kurių sudėtyje yra boratų, presavimo ir tablečių gamybos profesinio poveikio scenarijus
HH-32: Darbo laboratorijoje profesinio poveikio scenarijus
HH-33: Metalų darbinių skysčių naudojimo mechaninio apdorojimo metu profesinio poveikio scenarijus
HH-34: Tepimo aukštos energijos sąlygomis profesinio poveikio scenarijus
HH-35: Pradinio tirpalo ruošimo fotografijai profesinio poveikio scenarijus
HH-36: Profesionalaus celiuliozinės izoliacijos įrengimo profesinio poveikio scenarijus
HH-37: Profesionalaus gipso plokščių, kitokių plokščių ir kitų gaminių įrengimo profesinio poveikio scenarijus
HH-38: Pramoninio traiškymo-malimo proceso profesinio poveikio scenarijus
HH-39: Šlifavimo medžiagų naudojimo gamybinėje aplinkoje profesinio poveikio scenarijus
HH-40: Pramoninio / profesionalaus fliuso naudojimo suvirinimo / litavimo darbams vykdyti profesinio poveikio scenarijus
HH-41: Darbo sandėlyje profesinio poveikio scenarijus

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.