Σενάρια έκθεσης: Ελληνικά

 

Βορικό οξύ, τετραβορικά δινατρίου, οξείδιο βορίου, octaborate δινατρίου, βορικά καλίου, μεταβορικά άλατα νατρίου, πενταβορικό νάτριο
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Λειαντικά
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Συγκολλητικά
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Γεωργία
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Αναλυτικό αντιδραστήριο
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Αυτοκαυστικοποίηση
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Καταλύτες
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Μόνωση κυτταρίνης
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Κεραμικά
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Χημική σύνθεση
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Επιχρίσματα
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Υλικά κατασκευών
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Απορρυπαντικά
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Γυαλί
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Βιομηχανικό υγρό
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Μεταποίηση δέρματος
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Ναυτιλιακός τομέας
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Μεταλλουργία
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Μη οξείδια κεραμικά
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Πυρηνικές εφαρμογές
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Βιομηχανία πετρελαίου
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Φωτογραφία
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Χαρτί εκτυπώσεων
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Πυρίμαχα
Σεναριο εκθεσης (σε) προς κοινοποιηση: Παραγωγή και χρήση δισκίων

 

Βορικός ψευδάργυρος / Firebrake
Σεναριο εκθεσης προς ανακοινωση: Βορικός ψευδάργυρος

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2024 Rio Tinto. All Rights Reserved.