Kokkupuutestsenaariumid: eesti keel

Eesti keele kokkupuutestsenaariumid (PDF)

Boorhape, dinaatriumtetraboraadid, booroksiid, dinaatrium oktaboraat, kaaliumboraat, naatrium metaborataadid, naatriumpentaboraat
E-1: Boraatide importimise, tootmise, rafineerimise ja pakendamise keskkonnastsenaarium
E-2: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel tööstuslikul kasutamisel, mille tulemusena valmib teine aine
E-3: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikuks kasutamiseks diboortrioksiidi sisaldavate katalüsaatorite tootmisel
E-4: Keskkonnastsenaarium boraadi üldotstarbelisel lisamisel segudesse
E-5: Keskkonnastsenaarium boraadi lisamisel puhastusvahenditesse
E-6: Keskkonnastsenaarium boraatide lisamisel värvidesse ja pinnakatetesse
E-7: Keskkonnastsenaarium boraadi lisamisel liimainetesse
E-8: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel lisamisel materjalidesse
E-9: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel töötlemise abiainetena tööstusprotsessides ja toodetes
E-10: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel iseleelistumiseks
E-11: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel tööstuslikul kasutamisel, mille tulemusena aine lisatakse maatriksisse või maatriksile
E-12: Keskkonnastsenaarium boraadiühendeid sisaldavate liimainete tööstuslikul kasutamisel
E-13: Keskkonnastsenaarium boraadiühendeid sisaldavate värvide ja pinnakatete tööstuslikul kasutamisel
E-14: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel klaasvilla tootmisel
E-15: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel kõrge leelisesisaldusega klaasi tootmisel
E-16: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel madala leelisesisaldusega klaasi tootmisel
E-17: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel frittide tootmisel
E-18: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel suletud süsteemides
E-19: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel tuumaelektrijaamades vette eraldumisega
E-20: Keskkonnastsenaarium boraatide tööstuslikul kasutamisel tuumaelektrijaamades ilma vette eraldumiseta
E-21: Keskkonnastsenaarium toodete üldotstarbelisel tööstuslikul töötlemisel abrasiivtehnikatega, mille puhul ainete eraldumine on väike
E-22: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel kasutamisel laborites analüütilise reagendina
E-23: Keskkonnastsenaarium boraatide üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel 100% eraldumisega vette
E-24: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate väetiste laialdasel hajusal kasutamisel
E-25: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate värvide ja pinnakatete üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-26: Keskkonnastsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-27: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate toodete, millest ainete eraldumine on väike, üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
E-28: Keskkonnastsenaarium boraate sisaldavate toodete, millest ainete eraldumine on suur, üldotstarbelisel laialdasel hajusal kasutamisel
HH-1: Töökeskkonna stsenaarium basseini desinfitseerimistablettide professionaalsel kasutamisel
HH-2: Töökeskkonna stsenaarium üldiste tootmistegevuste puhul – suletud protsessid ja suurelt osalt suletud protsessid kõrgel temperatuuril
HH-3: Töökeskkonna stsenaarium boraatide rafineerimisel ja töötlemisel
HH-4: Töökeskkonna stsenaarium riidepesuvahendite kasutamisel tööstus- või kutsealases keskkonnas
HH-5: Töökeskkonna stsenaarium kastmisväetamisel, kasutades boori sisaldavat vedelväetist
HH-6: Töökeskkonna stsenaarium liimaine tööstuslikul pealekandmisel
HH-7: Töökeskkonna stsenaarium kottide (25–50 kg) tühjendamisel segamisnõudesse
HH-8: Töökeskkonna stsenaarium suurte kottide (750–1500 kg) tühjendamisel segamisnõudesse
HH-9: Töökeskkonna stsenaarium metallitöötlusõli kontsentraadi lahjendamisel veega
HH-10: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava granuleeritud väetise üleviimisel
HH-11: Töökeskkonna stsenaarium värvide ja pinnakatete tööstuslikul kasutamisel
HH-12: Töökeskkonna stsenaarium puhastuslahuste kasutamisel tööstus- või kutsealases keskkonnas
HH-13: Töökeskkonna stsenaarium tulekindlate segude valmistamisel ja pealekandmisel
HH-14: Töökeskkonna stsenaarium paakautode laadimisel
HH-15: Töökeskkonna stsenaarium boraatide mahalaadimisel laevadelt
HH-16: Töökeskkonna stsenaarium suletud tootmisel ümbritseva õhu temperatuuril
HH-17: Töökeskkonna stsenaarium töötlemisvanni täitmisel galvaanimiseks, katmiseks jm pinnatöötluseks
HH-18: Töökeskkonna stsenaarium aine või valmistise üleviimisel suurtesse anumatesse/mahutitesse või neist välja eriotstarbelistes rajatistes
HH-19: Töökeskkonna stsenaarium pakendamisel kottidesse (25–50 kg)
HH-20: Töökeskkonna stsenaarium pakendamisel suurtesse kottidesse
HH-21: Töökeskkonna stsenaarium üldhooldustöödel
HH-22: Töökeskkonna stsenaarium aine üleviimisel väikestesse mahutitesse
HH-23: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedela leheväetise üleviimisel
HH-24: Töökeskkonna stsenaarium jootepastade tööstuslikul kasutamisel keevitus-/jootevarraste katmiseks
HH-25: Töökeskkonna stsenaarium värvide ja pinnakatete kutsealasel kasutamisel
HH-26: Töökeskkonna stsenaarium liimaine kutsealasel pealekandmisel
HH-27: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava granuleeritud väetise laotamisel
HH-28: Töökeskkonna stsenaarium boori sisaldava vedelväetise kasutamisel
HH-29: Töökeskkonna stsenaarium metallitoodete galvaanimisel, katmisel jm pinnatöötlusel
HH-30: Töökeskkonna stsenaarium ilmuti- ja kinnistilahuste kasutamisel fotograafias
HH-31: Töökeskkonna stsenaarium boraati sisaldavate pulbrite kokkusurumisel ja tablettimisel
HH-32: Töökeskkonna stsenaarium laboris töötamisel
HH-33: Töökeskkonna stsenaarium metallitöötlusõlide kasutamisel masintöötluses
HH-34: Töökeskkonna stsenaarium määrimisel suure energiakuluga tingimustes
HH-35: Töökeskkonna stsenaarium põhilahuse valmistamisel fotograafias
HH-36: Töökeskkonna stsenaarium tselluloosist isolatsioonimaterjali kutsealasel paigaldamisel
HH-37: Töökeskkonna stsenaarium kuivkrohvplaatide, plaatide jt toodete kutsealasel paigaldamisel
HH-38: Töökeskkonna stsenaarium tööstuslikes purustus- ja jahvatamisprotsessides
HH-39: Töökeskkonna stsenaarium abrasiivide tööstuslikul kasutamisel
HH-40: Töökeskkonna stsenaarium jootepastade tööstuslikul/kutsealasel kasutamisel keevitamisel/jootmisel
HH-41: Töökeskkonna stsenaarium laos töötamisel

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2023 Rio Tinto. All Rights Reserved.