Blootstellingsscenario's: Nederlands

Boorzuur, dinatriumtetraboraten, booroxide, dinatriumoctaboraat, kaliumboraten, natriummetaboraten, natriumpentaboraat
E-1: Milieuscenario voor invoer, vervaardiging, zuivering en verpakking van boraten
E-2: Milieuscenario voor algemeen industrieel gebruik van boraten dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof
E-3: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten bij de vervaardiging van diboortrioxidehoudende katalysatoren
E-4: Milieuscenario voor algemene formulering van boraten in mengsels
E-5: Milieuscenario voor de formulering van boraten in detergentia
E-6: Milieuscenario voor de formulering van boraten in verven en coatings
E-7: Milieuscenario voor de formulering van boraten in kleefstoffen
E-8: Milieuscenario voor algemene formulering van boraten in materialen
E-9: Milieuscenario voor algemeen industrieel gebruik van boraten als verwerkingshulpmiddelen in processen en producten
E-10: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten bij autocaustificatie
E-11: Milieuscenario voor algemeen industrieel gebruik van boraten dat leidt tot opname in of op een matrix
E-12: Milieuscenario voor industrieel gebruik van kleefstoffen die boraatverbindingen bevatten
E-13: Milieuscenario voor industrieel gebruik van verven en coatings die boraatverbindingen bevatten
E-14: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten tijdens de vervaardiging van glaswol
E-15: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten tijdens de vervaardiging van hoogalkaliglas
E-16: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten tijdens de vervaardiging van laagalkaliglas
E-17: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten tijdens de vervaardiging van fritten
E-18: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten in gesloten systemen
E-19: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten in kerncentrales met emissie naar water
E-20: Milieuscenario voor industrieel gebruik van boraten in kerncentrales zonder emissie naar water
E-21: Milieuscenario voor algemene industriële verwerking van voorwerpen met schurende technieken met lage emissie
E-22: Milieuscenario voor algemeen gebruik van boraten in laboratoria als analytisch reagens
E-23: Milieuscenario voor algemeen, wijdverbreid gebruik van boraten met 100% emissie naar water
E-24: Milieuscenario voor wijdverbreid gebruik van boraathoudende meststoffen
E-25: Milieuscenario voor algemeen, wijdverbreid gebruik van boraathoudende verven en coatings
E-26: Milieuscenario voor algemeen, wijdverbreid gebruik van cellulose-isolatie
E-27: Milieuscenario voor algemeen, wijdverbreid gebruik van boraathoudende voorwerpen met lage emissie
E-28: Milieuscenario voor algemeen, wijdverbreid gebruik van boraathoudende voorwerpen met hoge emissie
HH-1: Scenario voor beroepsmatig gebruik van zwembadtabletten
HH-2: Beroepsscenario voor algemene productieactiviteiten – gesloten processen en grotendeels gesloten processen bij hoge temperaturen
HH-3: Beroepsscenario voor de zuivering en verwerking van boraten
HH-4: Beroepsscenario voor het gebruik van textielwasmiddelen in industriële of beroepsmatige situaties
HH-5: Beroepsscenario voor fertigatie met behulp van boorhoudende vloeibare meststof
HH-6: Beroepsscenario voor industriële toepassing van kleefstoffen
HH-7: Beroepsscenario voor het legen van zakken (25-50 kg) in mengvaten
HH-8: Beroepsscenario voor het legen van grote zakken (750-1500 kg) in mengvaten
HH-9: Beroepsscenario voor het verdunnen van geconcentreerde metaalbewerkingsvloeistof met water
HH-10: Beroepsscenario voor het overbrengen van boorhoudende, korrelige meststof
HH-11: Beroepsscenario voor industrieel gebruik van verven en coatings
HH-12: Beroepsscenario voor het gebruik van reinigingsoplossingen in industriële of beroepsmatige situaties
HH-13: Beroepsscenario voor de bereiding en toepassing van vuurvaste mengsels
HH-14: Beroepsscenario voor het laden van tankwagens
HH-15: Beroepsscenario voor het lossen van boraten uit schepen
HH-16: Beroepsscenario voor gesloten productie bij omgevingstemperatuur
HH-17: Beroepsscenario voor het bereiden van behandelingsbaden voor galvaniseren, metalliseren en andere oppervlaktebehandelingen
HH-18: Beroepsscenario voor het overbrengen van een stof of preparaat van/naar grote vaten/containers in gespecialiseerde voorzieningen
HH-19: Beroepsscenario voor het verpakken in zakken (25-50 kg)
HH-20: Beroepsscenario voor het verpakken in grote zakken
HH-21: Beroepsscenario voor algemene onderhoudswerkzaamheden
HH-22: Beroepsscenario voor het overbrengen van stoffen naar kleine containers
HH-23: Beroepsscenario voor het overbrengen van boorhoudende, vloeibare bladmeststof
HH-24: Beroepsscenario voor het industrieel gebruik van vloeimiddelpasta's om las- of hardsoldeerstaven te coaten
HH-25: Beroepsscenario voor het beroepsmatig gebruik van verven en coatings
HH-26: Beroepsscenario voor beroepsmatige toepassing van kleefstoffen
HH-27: Beroepsscenario voor het verspreiden van boorhoudende, korrelige meststof
HH-28: Beroepsscenario voor toepassing van boorhoudende vloeibare meststof
HH-29: Beroepsscenario voor galvaniseren, metalliseren en andere oppervlaktebehandelingen van metalen voorwerpen
HH-30: Beroepsscenario voor het gebruik van ontwikkelaars en fixeermiddelen in fotografische toepassingen
HH-31: Beroepsscenario voor het comprimeren en tabletteren van boraathoudende poeders
HH-32: Beroepsscenario voor het werken in een laboratorium
HH-33: Beroepsscenario voor het gebruik van metaalbewerkingsvloeistoffen bij machinaal bewerken
HH-34: Beroepsscenario voor het invetten onder hoogenergetische omstandigheden
HH-35: Beroepsscenario voor het bereiden van voorraadoplossing – fotografische toepassingen
HH-36: Beroepsscenario voor het beroepsmatig installeren van cellulose-isolatie
HH-37: Beroepsscenario voor het beroepsmatig installeren van gipsplaat, platen en andere producten
HH-38: Beroepsscenario voor industriële vergruis- en slijpprocessen
HH-39: Beroepsscenario voor het industrieel gebruik van schuurmiddelen
HH-40: Beroepsscenario voor het industrieel/beroepsmatig gebruik van vloeimiddelpasta's bij het lassen of hardsolderen
HH-41: Beroepsscenario voor het werken in een pakhuis

Zinkboraat / Firebrake
Blootstellingsscenario: zinkboraat EC# 235-804-2

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 650 customers with more than 1,800 delivery locations globally. We supply around 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.