Eksponeringsscenarier: dansk

Danske eksponeringsscenarier (PDF)

Borsyre, dinatriumtetraborater, boroxid, dinatrium octaborat, kaliumborater, natriummetaborater, natriumpentaborat
E-1: Miljøscenarie for import, fremstilling, raffinering og emballering af borater
E-2: Miljøscenarie for generisk industriel anvendelse af borater, hvor der fremstilles et andet stof
E-3: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater ved fremstilling af dibortrioxidholdige katalysatorer
E-4: Miljøscenarie for generisk formulering af borat til blandinger
E-5: Miljøscenarie for formulering af borat til detergenter
E-6: Miljøscenarie for formulering af borater til maling og belægninger
E-7: Miljøscenarie for formulering af borater til klæbestoffer
E-8: Miljøscenarie for generisk formulering af borater til materialer
E-9: Miljøscenarie for generisk industriel anvendelse af borater som proceshjælpemidler i processer og produkter
E-10: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater til autokausticering
E-11: Miljøscenarie for generisk industriel anvendelse af borater, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans
E-12: Miljøscenarie for industriel anvendelse af klæbestoffer, som indeholder boratforbindelser
E-13: Miljøscenarie for industriel anvendelse af maling og belægninger, som indeholder boratforbindelser
E-14: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater under fremstilling af glasuld
E-15: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater under fremstilling af glas med højt alkaliindhold
E-16: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater under fremstilling af glas med lavt alkaliindhold
E-17: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater under fremstilling af fritter
E-18: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater i lukkede systemer
E-19: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater i kernekraftværker med udledning til vand
E-20: Miljøscenarie for industriel anvendelse af borater i kernekraftværker uden udledning til vand
E-21: Miljøscenarie for generisk industriel bearbejdning af artikler ved slibeprocesser (lav frigivelse)
E-22: Miljøscenarie for generisk anvendelse af borater som analytisk reagens i laboratorier
E-23: Miljøscenarie for generisk udbredt anvendelse af borater med 100 % udledning til vand
E-24: Miljøscenarie for udbredt anvendelse af gødning, som indeholder borater
E-25: Miljøscenarie for generisk udbredt anvendelse af maling og belægninger, som indeholder borater
E-26: Miljøscenarie for generisk udbredt anvendelse af celluloseisolering
E-27: Miljøscenarie for generisk udbredt anvendelse af artikler, som indeholder borater med ringe afgivelse
E-28: Miljøscenarie for generisk udbredt anvendelse af artikler, som indeholder borater med høj afgivelse
HH-1: Erhvervsmæssigt scenarie for erhvervsmæssig anvendelse af tabletter til svømmebassiner
HH-2: Erhvervsmæssigt scenarie for generelle produktionsaktiviteter – lukkede processer og hovedsageligt lukkede processer ved høj temperatur
HH-3: Erhvervsmæssigt scenarie for raffinering og bearbejdning af borater
HH-4: Erhvervsmæssigt scenarie for anvendelse af detergenter til tekstiler i industrielle eller ikke-industrielle miljøer
HH-5: Erhvervsmæssigt scenarie for gødningsvanding med flydende borholdig gødning
HH-6: Erhvervsmæssigt scenarie for industriel anvendelse af klæbestof
HH-7: Erhvervsmæssigt scenarie for tømning af sække (25-50 kg) ind i blandekar
HH-8: Erhvervsmæssigt scenarie for tømning af store sække (750-1500 kg) ind i blandekar
HH-9: Erhvervsmæssigt scenarie for fortynding af metalbearbejdningsvæskekoncentrat (MWF-koncentrat) med vand
HH-10: Erhvervsmæssigt scenarie for overførsel af borholdig, granulær gødning
HH-11: Erhvervsmæssigt scenarie for industriel anvendelse af maling og belægninger
HH-12: Erhvervsmæssigt scenarie for anvendelse af rengøringsopløsninger i industrielle eller ikke-industrielle miljøer
HH-13: Erhvervsmæssigt scenarie for klargøring og påføring af ildfaste blandinger
HH-14: Erhvervsmæssigt scenarie for fyldning af tankbiler
HH-15: Erhvervsmæssigt scenarie for losning af borater fra skibe
HH-16: Erhvervsmæssigt scenarie for lukket produktion ved almindelig omgivelsestemperatur
HH-17: Erhvervsmæssigt scenarie for fyldning af behandlingsbad til galvanisering, plettering og andre overfladebehandlinger
HH-18: Erhvervsmæssigt scenarie for overførsel af stof eller kemisk produkt fra/til store kar/beholdere på dedikerede anlæg
HH-19: Erhvervsmæssigt scenarie for emballering i sække (25-50 kg)
HH-20: Erhvervsmæssigt scenarie for emballering i store sække
HH-21: Erhvervsmæssigt scenarie for generelle vedligeholdelsesaktiviteter
HH-22: Erhvervsmæssigt scenarie for overførsel af stof til små beholdere
HH-23: Erhvervsmæssigt scenarie for overførsel af flydende borholdig bladgødning
HH-24: Erhvervsmæssigt scenarie for industriel anvendelse af flus i pastaform til belægning af svejse/loddestænger
HH-25: Erhvervsmæssigt scenarie for faglig anvendelse af maling og belægninger
HH-26: Erhvervsmæssigt scenarie for faglig anvendelse af klæbestof
HH-27: Erhvervsmæssigt scenarie for spredning af borholdig, granulær gødning
HH-28: Erhvervsmæssigt scenarie for anvendelse af flydende borholdig gødning
HH-29: Erhvervsmæssigt scenarie for galvanisering, plettering og andre overfladebehandlinger af metalartikler
HH-30: Erhvervsmæssigt scenarie for brug af fremkalder- og fixerbade til fotografiske anvendelser
HH-31: Erhvervsmæssigt scenarie for kompaktering og tablettering af boratholdige pulvere
HH-32: Erhvervsmæssigt scenarie for laboratoriearbejde
HH-33: Erhvervsmæssigt scenarie for anvendelse af metalbearbejdningsvæsker ved maskinbearbejdning
HH-34: Erhvervsmæssigt scenarie for fedtsmøring under højenergibetingelser
HH-35: Erhvervsmæssigt scenarie for opfyldning af stamopløsning - fotografiske anvendelser
HH-36: Erhvervsmæssigt scenarie for faglig (ikke-industriel) installation af celluloseisolering
HH-37: Erhvervsmæssigt scenarie for faglig (ikke-industriel) installation af gipsplader, plader og andre produkter
HH-38: Erhvervsmæssigt scenarie for industrielle knuse- og formalingsprocesser
HH-39: Erhvervsmæssigt scenarie for industriel anvendelse af slibemidler
HH-40: Erhvervsmæssigt scenarie for industriel/faglig anvendelse af flus under svejsning/lodning
HH-41: Erhvervsmæssigt scenarie for lagerarbejde

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.