Expoziční scénáře: čeština

Scénáře expozice českého jazyka (PDF)

Boritá kyselina, tetraboritany disodné, oxid boritý, oktaborát disodný, boritan draselný, metaborit sodný, pentaboritan sodný
E-1: Scénář expozice životního prostředí pro dovoz, výrobu, rafinaci a balení boritanů
E-2: Scénář expozice životního prostředí pro generické průmyslové používání boritanů, při němž dochází k výrobě další látky
E-3: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při výrobě katalyzátorů s obsahem oxidu boritého
E-4: Scénář expozice životního prostředí pro generickou formulaci směsí s obsahem boritanu
E-5: Scénář expozice životního prostředí pro formulaci detergentů s obsahem boritanu
E-6: Scénář expozice životního prostředí pro formulaci barev a nátěrů s obsahem boritanů
E-7: Scénář expozice životního prostředí pro formulaci lepidel s obsahem boritanů
E-8: Scénář expozice životního prostředí pro generickou formulaci materiálů s obsahem boritanů
E-9: Scénář expozice životního prostředí pro generické průmyslové používání boritanů jako pomocných látek používaných při výrobních procesech a výrobě produktů
E-10: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při autokaustifikaci
E-11: Scénář expozice životního prostředí pro generické průmyslové používání boritanů, při němž se látka stává součástí základní hmoty nebo jejího povrchu
E-12: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání lepidel s obsahem boritanových sloučenin
E-13: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání barev a nátěrů s obsahem boritanových sloučenin
E-14: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při výrobě skelné vaty
E-15: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při výrobě vysokoalkalického skla
E-16: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při výrobě nízkoalkalického skla
E-17: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů při výrobě frit
E-18: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů v uzavřených systémech
E-19: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů v jaderných elektrárnách s uvolňováním do vody
E-20: Scénář expozice životního prostředí pro průmyslové používání boritanů v jaderných elektrárnách bez uvolňování do vody
E-21: Scénář expozice životního prostředí pro generické průmyslové zpracování předmětů mírnými brusnými technikami
E-22: Scénář expozice životního prostředí pro generické používání boritanů jako činidel při laboratorních rozborech
E-23: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené generické používání boritanů se 100% uvolňováním do vody
E-24: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené používání hnojiv s obsahem boritanů
E-25: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené generické používání barev a nátěrů s obsahem boritanů
E-26: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené generické používání celulózové izolace
E-27: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené generické používání předmětů s obsahem boritanů s nízkým uvolňováním
E-28: Scénář expozice životního prostředí pro velmi rozšířené generické používání předmětů s obsahem boritanů s vysokou hodnotou uvolňování
HH-1: Scénář expozice v pracovním prostředí pro profesionální používání tablet do plaveckých bazénů
HH-2: Scénář expozice v pracovním prostředí pro všeobecnou výrobní činnost – uzavřené procesy a do značné míry uzavřené procesy při vysoké teplotě
HH-3: Scénář expozice v pracovním prostředí pro rafinaci a zpracování boritanů
HH-4: Scénář expozice v pracovním prostředí pro používání pracích prostředků na textil v průmyslovém či profesním prostředí
HH-5: Scénář expozice v pracovním prostředí pro hnojivou závlahu pomocí kapalných hnojiv s obsahem bóru
HH-6: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslovou aplikaci lepidel
HH-7: Scénář expozice v pracovním prostředí pro vykládání pytlů (25–50 kg) do mísicích nádob
HH-8: Scénář expozice v pracovním prostředí pro vykládání velkých pytlů (750–1 500 kg) do mísicích nádob
HH-9: Scénář expozice v pracovním prostředí pro ředění koncentrátu kapaliny pro obrábění kovů vodou
HH-10: Scénář expozice v pracovním prostředí pro přepravu granulovaných hnojiv s obsahem bóru
HH-11: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslové používání barev a nátěrů
HH-12: Scénář expozice v pracovním prostředí pro používání čisticích roztoků v průmyslovém či profesním prostředí
HH-13: Scénář expozice v pracovním prostředí pro přípravu a aplikaci žáruvzdorných směsí
HH-14: Scénář expozice v pracovním prostředí pro nakládání cisternových vozů
HH-15: Scénář expozice v pracovním prostředí pro vykládání boritanů z lodí
HH-16: Scénář expozice v pracovním prostředí pro uzavřenou výrobu při okolní teplotě
HH-17: Scénář expozice v pracovním prostředí pro tvorbu elektrolytu pro galvanizaci, pokovování a jiné povrchové úpravy
HH-18: Scénář expozice v pracovním prostředí pro přepravu látky nebo přípravku z/do velkých nádob/kontejnerů ve specializovaných zařízeních
HH-19: Scénář expozice v pracovním prostředí pro plnění do pytlů (25–50 kg)
HH-20: Scénář expozice v pracovním prostředí pro plnění do velkých pytlů
HH-21: Scénář expozice v pracovním prostředí pro všeobecnou údržbu
HH-22: Scénář expozice v pracovním prostředí pro přepravu látky do malých nádob
HH-23: Scénář expozice v pracovním prostředí pro přepravu kapalných listových hnojiv s obsahem bóru
HH-24: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslové používání tavicích past k potahování svařovacích elektrod / drátů pro tvrdé pájení
HH-25: Scénář expozice v pracovním prostředí pro profesionální používání barev a nátěrů
HH-26: Scénář expozice v pracovním prostředí pro profesionální aplikaci lepidel
HH-27: Scénář expozice v pracovním prostředí pro aplikaci granulovaných hnojiv s obsahem bóru
HH-28: Scénář expozice v pracovním prostředí pro aplikaci kapalných hnojiv s obsahem bóru
HH-29: Scénář expozice v pracovním prostředí pro galvanizaci, pokovování a jiné povrchové úpravy kovových předmětů
HH-30: Scénář expozice v pracovním prostředí pro používání vývojky a ustalovače při výrobě fotografií
HH-31: Scénář expozice v pracovním prostředí pro stlačování a tabletování prášku s obsahem bóru
HH-32: Scénář expozice v pracovním prostředí pro práci v laboratoři
HH-33: Scénář expozice v pracovním prostředí pro používání kapaliny pro obrábění kovů ve strojním obrábění
HH-34: Scénář expozice v pracovním prostředí pro mazání za vysokoenergetických podmínek
HH-35: Scénář expozice v pracovním prostředí pro tvorbu základního roztoku při výrobě fotografií
HH-36: Scénář expozice v pracovním prostředí pro profesionální montáž celulózové izolace
HH-37: Scénář expozice v pracovním prostředí pro profesionální montáž sádrokartonu, desek a jiných produktů
HH-38: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslové drcení a mletí
HH-39: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslové používání brusiv
HH-40: Scénář expozice v pracovním prostředí pro průmyslové/profesionální používání tavidel při sváření / tvrdém pájení
HH-41: Scénář expozice v pracovním prostředí pro práci ve skladě

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.