Сценарии на експозиция: български

Сценарии за експозиция на български език (PDF)

Борна киселина, динатриеви тетраборати, борен оксид, динатриев октаборат, калиев борат, натриев метаборат, натриев пентаборат
E-1: Сценарий за околната среда при внос, производство, преработка и пакетиране на борати
E-2: Сценарий за околната среда при генерична промишлена употреба на борати за получаване на друго вещество
E-3: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в производството на катализатори, съдържащи диборен триоксид
E-4: Сценарий за околната среда при генерично формулиране на борати в смеси
E-5: Сценарий за околната среда при формулиране на борати в детергенти
E-6: Сценарий за околната среда при формулиране на борати в бои и покрития
E-7: Сценарий за околната среда при формулиране на борати в лепила
E-8: Сценарий за околната среда при генерично формулиране на борати в материали
E-9: Сценарий за околната среда при генерична промишлена употреба на борати като помощни средства за обработка в процеси и продукти
E-10: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати за автоматично каустифициране
E-11: Сценарий за околната среда при генерична промишлена употреба на борати, водеща до включване в или върху матрица
E-12: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на лепила, съдържащи борати
E-13: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на бои и покрития, съдържащи борати
E-14: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в производството на стъклена вата
E-15: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в производството на високоалкално стъкло
E-16: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в производството на нискоалкално стъкло
E-17: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в производството на фрити
E-18: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в затворени системи
E-19: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в атомни електроцентрали с отделяне във водата
E-20: Сценарий за околната среда при промишлена употреба на борати в атомни електроцентрали без отделяне във водата
E-21: Сценарий за околната среда при генерична промишлена обработка на изделия с абразивни техники (ниска степен на отделяне)
E-22: Сценарий за околната среда при генерична употреба на борати в лаборатории като аналитичен реактив
E-23: Сценарий за околната среда при генерична широко разпространена употреба на борати с отделяне на 100 % във водата
E-24: Сценарий за околната среда при широко разпространена употреба на торове, съдържащи борати
E-25: Сценарий за околната среда при широко разпространена употреба на бои и покрития, съдържащи борати
E-26: Сценарий за околната среда при генерична широко разпространена употреба на целулозна изолация
E-27: Сценарий за околната среда при генерична широко разпространена употреба на изделия, съдържащи борати с ниска степен на освобождаване
E-28: Сценарий за околната среда при генерична широко разпространена употреба на изделия, съдържащи борати с висока степен на освобождаване
HH-1: Сценарий за професионалното използване на таблетки за плувни басейни
HH-2: Сценарий за професионално провеждане на общи производствени дейности – затворени процеси и до голяма степен затворени процеси при висока температура
HH-3: Сценарий за професионално рафиниране и преработка на борати
HH-4: Сценарий за професионална употребата на перилни препарати в промишлеността или в професионална среда
HH-5: Сценарий за професионална употреба на течни бор-съдържащи торове
HH-6: Сценарий за професионална промишлена употреба на лепило
HH-7: Сценарий за професионалното изпразване на чували (25-50 кг) в смесителни съдове
HH-8: Сценарий за професионално изпразване на големи чували (750-1500 кг) в смесителни съдове
HH-9: Сценарий за професионално разреждане на концентрат на метален работен флуид с вода
HH-10: Сценарий за професионално прехвърляне на бор-съдържащи гранулирани торове
HH-11: Сценарий за професионалната промишлена употреба на бои и покрития
HH-12: Сценарий за професионална употреба на почистващи разтвори в промишлеността или в професионална среда
HH-13: Сценарий за професионално приготвяне и нанасяне на огнеупорни смеси
HH-14: Сценарий за професионално пълнене на автоцистерни
HH-15: Сценарий за професионално разтоварване на борати от кораби
HH-16: Сценарий за професионален затворен производствен цикъл при нормална температура на околната среда
HH-17: Сценарий за професионалното подготвяне на вана за поцинковане, за нанасяне на галванично покритие и за друг вид повърхностно третиране
HH-18: Сценарий за професионален трансфер на вещество или препарат от/в съдове/големи контейнери в специални съоръжения
HH-19: Сценарий за професионално опаковане в чували (25-50 кг)
HH-20: Сценарий за професионално опаковане в големи чували
HH-21: Сценарий за професионално извършване на общи дейности по поддръжката
HH-22: Сценарий за професионален трансфер на вещество в малки контейнери
HH-23: Сценарий за професионален трансфер на бор-съдържащ течен тор
HH-24: Сценарий за професионална промишлена употреба на пастообразен флюс за нанасяне върху електроди за заваряване/спояване
HH-25: Сценарий за професионална употреба на бои и покрития
HH-26: Сценарий за професионална употреба на лепила
HH-27: Сценарий за професионална употреба на гранулирани бор-съдържащи торове
HH-28: Сценарий за професионална употреба на течни бор-съдържащи торове
HH-29: Сценарий за професионално поцинковане, нанасяне на галванично покритие и за друг вид повърхностно третиране на метални изделия
HH-30: Сценарий за професионална употреба на проявители и фиксиращи разтвори за фотографски цели
HH-31: Сценарий за професионално пресоване и таблетиране на прахообразни вещества, съдържащи борати
HH-32: Сценарий за работа в лаборатория
HH-33: Сценарий за употреба на метални работни флуиди при машинна обработка
HH-34: Сценарий за професионално гресиране при високо енергийни условия
HH-35: Сценарий за професионално приготвяне на изходен разтвор за фотографски цели
HH-36: Сценарий за професионален монтаж на целулозна изолация
HH-37: Сценарий за професионалeн монтаж на гипсокартон, картон и други продукти
HH-38: Сценарий за професионално провеждане на промишлени процеси по трошене и смилане
HH-39: Сценарий за професионалната промишлена употреба на абразиви
HH-40: Сценарий за промишлена/професионална употреба на флюсове при заваряване/спояване
HH-41: Сценарий за работа в склад

U.S. Borax, part of Rio Tinto, is a global leader in the supply and science of borates—naturally-occurring minerals containing boron and other elements. We are 1,000 people serving 500 customers with more than 1,700 delivery locations globally. We supply 30% of the world’s need for refined borates from our world-class mine in Boron, California, about 100 miles northeast of Los Angeles.  Learn more about Rio Tinto.

Copyright © 2022 Rio Tinto. All Rights Reserved.